Kringbyggd Skånegård med solcells anläggning på 24,2 kW. Klar 2019-02-05

85 st Jinko polykristallina paneler på 285Wp

Producerar c:a 20.000 kWh per år