Örsjöholmsgården i Rydsgård

19,8 kW solcellsanläggning med Solitek monokristallina paneler.

Tigo Optimerare på varje panel så produktionen kan följas ända ner på panelnivå