Solcellsanläggning på Trillevägen i Hässleholm
10,8 kW toppeffekt med Europeiska Solitekpaneler
på vardera 300W samt Huawei växelriktare