Ringgårdsvägen i Hässleholm

Installerat 6 kW fördelat på 20 Solitek standardpaneler.

Samtidigt bytte vi till nytt tak som ersatte det gamla eternittaket.

Bra idé eftersom samordningen sparade en hel del pengar åt kunden.

Uppstart januari 2019