Sösdala Ugglevägen

Anläggning installerad mars 2018 med 30 styck 300W paneler.

9 kW toppeffekt. Inverter JFY på 10 Kw