3-längad Skånegård på Bussjö Skolväg i Ystad

70 polykristallina paneler på sammanlagt 21 kW toppeffekt installerat i 3 väderstreck