Att investera i solceller och batterier är en god investering för att sänka driftskostnader och ett miljösmart val. Skattereduktion ges med 20 procent vid installation av solcellsanläggning och 50 procent vid installation av laddningspunkt till elfordon och system för lagring av egenproducerad elenergi. Du får avdraget direkt på fakturan och vi sköter all kontakt med myndigheter.

MER INFORMATION OM GRÖN TEKNIK